A következő adásvételi feltételeket a Franciaországban bejegyzett X6 Innovations SAS (lajstromszám: 789 534 864), székhelye: 128 rue La Boétie 75008 Paris, alaptőkével köti meg. 1,189.09 euró, a továbbiakban "Eladó" és az oldal jogosítványainak kezelése.co és aldomainjei (a továbbiakban: a Webhely), valamint a fogyasztó és a nem hivatásos vásárló, a továbbiakban: a Vevő által, az Eladó által eladásra kínált termékeket megvásárolni kívánó (a továbbiakban: Termék").

1. cikk – Cél

A következő értékesítési feltételek határozzák meg az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolatot, valamint a Webhelyen keresztül történő bármely vásárlásra vonatkozó feltételeket. Meghatározzák a Vevő által megrendelt Termékek vásárlásának, megrendelés leadásának, fizetésének, szállításának feltételeit.

Ezeket az értékesítési feltételeket a Vásárlóval a megrendelés feladása előtt közöljük, és minden más verzióval vagy dokumentummal szemben érvényesek.

A terméknek a Weboldalon keresztül történő megvásárlása azt jelenti, hogy a Vevő feltétel nélkül elfogadja a jelen értékesítési feltételeket, amelyeket a vevő tudomásul vesz, hogy a megrendelés előtt elolvasta. A Vevő elismeri, hogy rendelkezik az Oldalon kínált termékek szerződéskötéséhez és beszerzéséhez szükséges kapacitással.

Az Eladó bármikor jogosult ezeket az értékesítési feltételeket módosítani az új szabályozásnak való megfelelés vagy a Webhely használatának javítása érdekében. Ezért az irányadó feltételek a vevő általi megrendelés feladásának időpontjában érvényesek.

A Vevő elfogadja, hogy a szerződés megkötéséhez kért, vagy annak teljesítése során megküldött információkat elektronikus úton továbbítsa.

Eltérő bizonyítás hiányában az Eladó számítógépes rendszerében rögzített adatok a Vevővel kötött minden tranzakció bizonyítékát képezik.

2. cikk – Termék

A felkínált Termék az, amely az Eladó webhelyén megjelenik, a rendelkezésre álló készletek korlátain belül.

Az Eladónak jogában áll bármikor módosítani a Termékválasztékot.

A termék főbb jellemzőinek leírásával (specifikáció, illusztrációk és méret- vagy kapacitásmegjelölés) látható a weboldalon. A fényképek és grafikák a lehető legpontosabbak, de nem kötik az Eladót. A Vevőnek át kell tekintenie az egyes Termékek leírását, hogy megismerje azok sajátosságait és főbb jellemzőit.

3. cikk – Árak

Az árak a webhely termékoldalán jelennek meg, és euróban (€) értendők, beleértve az összes adót (TTC), figyelembe véve a megrendelés napján érvényes ÁFA-t (adott esetben). Az áfa mértékének változása a termékek árában is megjelenhet. Az Eladó árait bármikor módosíthatja, tudomásul véve, hogy a vevőre kizárólag a megrendelés napján a termékoldalon megjelenő ár vonatkozik.

A feltüntetett árak nem tartalmazhatják a szállítási költséget, amelyet a választott szállítási módtól függően a megvásárolt termékek árán felül számlázunk ki.

A szállítási költségek a megrendelés véglegesítése során meghatározottak és a megrendelés érvényesítésével kerülnek elfogadásra.

Helyi adók, vámok vagy vámkezelési díjak kérhetők, de ezek megfizetése az ügyfél felelőssége.

Az Eladó számlát állít ki, amelyet a megvásárolt Termékek kiszállításakor ad át a Vevőnek.

4. cikk – Megrendelések

A Vevő feladata, hogy a Weboldalon válassza ki a megrendelni kívánt terméket.

Az Eladónak más módon, beleértve a postai úton vagy e-mailben küldött megrendeléseket sem vesszük figyelembe.

A rendelés leadásakor, miután kiválasztotta és a „kosárba” helyezte a Termékeket, a Vevőnek kell

 • ellenőrizze a kosarat, és esetleg javítsa ki a tartalmát (pl.g: a kiválasztott termékek azonosítása és mennyisége, megfelelő árak, szállítási feltételek és költségek),
 • érvényesítse a kosarat,
 • adja meg elérhetőségeit,
 • válassza ki a kézbesítési módot,
 • erősítse meg a rendelést

Az eladás csak akkor tekinthető véglegesnek, ha az Eladó e-mailben visszaigazolta a megrendelés elfogadását. A megrendelés visszaigazolása magában foglalja a jelen adásvételi feltételek elfogadását, azok tökéletes ismeretének elismerését és a saját vásárlási feltételek kihasználásáról való lemondást. Az összes megadott adat és a rögzített visszaigazolás a tranzakció bizonyítékának minősül.

Az Eladónak jogában áll törölni vagy visszautasítani bármely olyan Vásárlótól származó megrendelést, akivel vita van egy korábbi megrendelés kifizetésével kapcsolatban.

Elállási jog

A francia fogyasztóvédelmi törvény L121-18. cikke értelmében a vevőnek a megrendelés kézbesítésétől számított tizennégy (14) munkanapon belül élhet elállási jogával, és így visszaküldheti a terméket az eladónak csere vagy visszatérítés céljából. kötbér nélkül, kivéve a visszaküldési költségeket.

5. cikk – Fizetési feltételek

Az ár teljes egészében a megrendelés Vásárló általi leadásának napján fizetendő biztonságos fizetéssel, az alábbi módokon

 • hitelkártyával: Visa, MasterCard, American Express
 • Paypal
 • segítségével

A Vevő által a fent említett határidőn túli fizetési késedelem esetén, valamint a neki címzett számlán szereplő fizetési dátumot követően a késedelmi kötbér az összeg 10%-ának havi mértékével számítva, beleértve az összes A fent említett számlán szereplő vételár adója automatikusan és jogszerűen, minden formai kötelezettség vagy előzetes értesítés nélkül az Eladó által megszerzett, és a Vevő által esedékes összegek azonnali megfizetését vonja maga után, minden egyéb intézkedés sérelme nélkül. amelyet az Eladó e tekintetben jogosult lehet a Vevővel szemben felvállalni.

A Vevő által teljesített kifizetések mindaddig nem tekinthetők véglegesnek, amíg az Eladó meg nem kapja az esedékes összegeket.

Emellett az Eladónak jogában áll a fenti fizetési feltételek be nem tartása esetén felfüggeszteni vagy törölni a Vevő által leadott függőben lévő megrendelések szállítását.

A Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli, amely meghaladja az Eladónál a fizetési mód használatával kapcsolatban felmerült költségeket.

6. cikk – Szállítás

A kiszállítás a megrendeléskor megadott címre történik, amely csak az egyeztetett földrajzi területen lehet.

A vásárló felelőssége, hogy tájékozódjon országa helyi hatóságánál a megrendelni kívánt termékek vagy szolgáltatások importjára vagy felhasználására vonatkozó korlátozásokról.

A kézbesítés a Termék fizikai birtokának vagy ellenőrzésének átadása a Vevőre.

Kivéve különleges eseteket, vagy ha egy vagy több Termék nem elérhető, a megrendelt Termékeket egy szállításban szállítjuk ki.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a fent meghatározott határidőn belül szállítsa. Ezek a határidők azonban tájékoztató jellegűek. Amennyiben a megrendelt Termékek kiszállítására az irányadó kézbesítési dátumot követő 30 napon belül, vis maiortól eltérő okból, vagy a Vevő hibájából nem kerül sor, úgy az adásvétel a Vevő írásbeli kérelmére a Vásárló által meghatározott feltételekkel elállhat. a francia fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 216-6. és azt követő cikkei. Az Ügyfél által kifizetett összegeket ezt követően legkésőbb a szerződéstől való elállás napját követő tizennégy (14) napon belül visszatérítik számára, ide nem értve a kártérítést vagy visszatartást.

A kiszállítást független szállító végzi, a Megrendelő által a megrendeléskor megadott címre, amelyre a szállító könnyen elérhető.

A Vevő köteles ellenőrizni a szállított termékek állapotát. A kiszállítástól számítva 48 órája van arra, hogy írásban közölje a leszállított Termékek nem megfelelőségével vagy nyilvánvaló hibájával kapcsolatos igényét (pl. sérült csomagolás, már felbontva).), az összes kapcsolódó dokumentummal (pl.g, fotók).

Az Eladó a lehető legrövidebb időn belül és saját költségén köteles megtéríteni vagy kicserélni azokat a leszállított Termékeket, amelyeknél a megfelelőségi hibákat, illetve a látszólagos vagy rejtett hibákat a Vevő megfelelően igazolta, az L 217- cikkekben meghatározott feltételekkel. A Francia Fogyasztói Kódex 3. és azt követő részei, valamint a jelen értékesítési feltételekben meghatározottak (lásd különösen a garanciákat).

7. cikk – Tulajdonjog fenntartása

Az eladó fenntartja az eladott termékek teljes tulajdonjogát az ár teljes kiegyenlítéséig, beleértve a költségeket és az adókat is, függetlenül az említett Termékek szállításának időpontjától.

8. cikk – Az eladó felelőssége – Garancia

Az eladásra kínált termékek megfelelnek a francia előírásoknak, és teljesítményük kompatibilis a nem professzionális felhasználással.

Jogi garancia

Az Eladó által szállított összes termékre vonatkozik a francia polgári törvénykönyv 1641. és azt követő cikkei által biztosított jogi garancia. Az eladott termék nem megfelelősége esetén visszaküldhető az Eladónak, aki azt visszaveszi, kicseréli vagy visszafizeti. Minden igényt, csere- vagy visszatérítési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani az ügyfélszolgálatnak. A Vevőnek az áru átadásától számítva 2 év áll rendelkezésére, hogy kapcsolatba lépjen az Eladóval. A visszatérítés az Ügyfél bankszámláján vagy bankkártyáján történik.

Az eladó nem tehető felelőssé a következő esetekben:

 • a termékek kiszállításának helye szerinti ország jogszabályainak be nem tartása, amelyet az Ügyfélnek kell ellenőriznie,
 • nem rendeltetésszerű használat, professzionális felhasználás, gondatlanság vagy a Vevő általi karbantartás hiánya, valamint a Termék normál elhasználódása, baleset vagy vis maior esetén.

A garancia nem terjed ki:

 • rendellenes használatból vagy az eredetileg tervezett felhasználáson kívüli használatból eredő károsodás,
 • hanyagságból vagy balesetből eredő károk,
 • az utasításoknak nem megfelelő tisztításból eredő károk,
 • jogosulatlan karbantartás, bármely eszköz kinyitásának, javításának vagy módosításának kísérlete.

Soha ne próbálja meg kinyitni a terméket.

9. cikk – Szellemi tulajdon – Adatfeldolgozás

9**.1 – Szellemi tulajdon**

A Webhely minden eleme az Eladó szellemi és kizárólagos tulajdona, és az is marad. Senki sem jogosult az oldal egyes elemeinek reprodukálására, hasznosítására vagy felhasználására, akár részlegesen sem, akár fénykép, logó, kép vagy szöveg formájában, különben ez jogsértésnek minősül.

9**.2 – Adatfeldolgozás**

Az 1978. január 6-i francia törvény 78-17. sz. törvénye értelmében a Vevőtől kért személyes adatok a megrendelésének kezeléséhez és a számlák kiállításához szükségesek.

Ezeket az adatokat az Eladó a megrendelések teljesítésével, kezelésével, kezelésével és kifizetésével megbízott partnereivel közölheti.

A Vevőt a hatályos nemzeti és európai szabályozásnak megfelelően állandó hozzáférési, módosítási, helyesbítési, tiltakozási, hordozhatósági és kezelési korlátozási jog illeti meg a rá vonatkozó információkhoz.

10. cikk – Egyedi azonosítószám (IDU)

Az FR029532_05OQU6 egyedi azonosító, amely az EEE-szektor gyártóinak nyilvántartásába való bejegyzést igazolja az L. cikk alapján.A Francia Környezetvédelmi Kódex 541-10-13 sz. cikkét az ADEME az X6 Innovations SAS (789534864) céghez rendelte. Ez az azonosító igazolja az ökoszisztéma elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásába való regisztrációs kötelezettségének eleget.

Az FR029532_06O0IX egyedi azonosító, amely az Akkumulátoripar nyilvántartásába való bejegyzést igazolja, az R. cikk alapján.A francia Környezetvédelmi Kódex 541-173. cikkét az ADEME az X6 Innovations SAS (789534864) céghez rendelte. Ez az azonosító bizonyítja, hogy eleget tesz a Corepil-nek az akkumulátoriparban való regisztrációs kötelezettségének.

11. cikk – Alkalmazandó jog – Nyelv

A jelen értékesítési feltételekre a francia jog az irányadó.

Ez az irányelv eredetileg francia nyelven készült. Ha ellentmondás van jelen feltételek lefordított és francia változata között, akkor az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig a francia változat az irányadó.

Vita esetén, és miután minden békés megoldásra irányuló kísérlet kudarcot vallott, a francia bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a vita megoldására.

Az értékesítési feltételek 2022.03.24-én módosultak