Ez az adatvédelmi szabályzat leírja adatvédelmi gyakorlatunkat, beleértve az Ön személyes és nem személyes adatainak gyűjtésének, tárolásának, felhasználásának és megosztásának módját, valamint leírja az ilyen adatokkal kapcsolatos döntéseit, amikor oldalunkat használja. www.perifit.co (a "Webhely").

 1. KIK VAGYUNK ÉS MI A KÜLDETÉSÜNK?

Mi vagyunk az X6 Innovations SAS ("Perifit/We/Our"), a Webhely felhasználóinak és vásárlóinak adatkezelője ("Te/Ön").

A Perifitnél tiszteletben akarjuk tartani és védeni akarjuk az Ön személyes adatait. Számunkra kiemelt feladatunk, hogy bizalmi kapcsolatot építsünk ki Önnel, mint termékünk, a csatlakoztatott medencefenék-rehabilitációs szonda (a "Termék") jövőbeni felhasználójával. A Terméket olyan alkalmazással együtt kell használni, amely az alkalmazás adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint gyűjti az Ön személyes adatait.

Ez a bizalmi kapcsolat különösen a következőket jelenti számunkra:

 • A teljes átláthatóság érdekében, hogyan, mikor és miért használjuk fel az Ön személyes adatait;

 • Annak érdekében, hogy Ön szabályozhassa, milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől, és hogyan használjuk fel azokat;

 • Hogy a lehető legvilágosabban elmagyarázzuk Önnek, hogy milyen konkrét célokra és hogyan gyűjthetjük, használhatjuk és továbbíthatjuk ezeket az adatokat.

Személyes adatait az adatfeldolgozásról, az adatállományokról és az egyéni szabadságjogokról szóló, 1978. január 6-i 78-17. számú francia törvénynek megfelelően használjuk fel, amely "" néven ismert. Informatique et Libertés", az EU 2016/679/EU rendelete az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása tekintetében, valamint az egyesült államokbeli felhasználók vagy vásárlók esetében egyes amerikai szövetségi és állami törvények, valamint rendeletek (együtt a "Szabályzat").

2. MI A SZEMÉLYES ADATOK ÉS MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK AZ OLDALON?

A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve vonatkoznak Önre, mint például az Ön neve, levelezési címe vagy azonosítószáma.

Amikor használja Webhelyünket, a következő személyes adatokat gyűjtjük:

 • Az Ön személyazonossága: vezeték- és utóneve, elérhetőségei (e-mail és postacím, telefonszám)* ;

 • Az Ön megrendelésével kapcsolatos adatok, beleértve a tranzakció számát, a vásárlás részleteit, a számlákkal kapcsolatos adatokat és a Termékünk lehetséges visszaküldését*;

 • Az Ön fizetési módjára vonatkozó adatok, amelyeket csak fizetési szolgáltatóink gyűjtenek*;

 • A Webhelyünkön benyújtott értesítés ;

 • A Weboldalon általunk használt cookie-k által gyűjtött adatok a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban foglaltak szerint.

Ezeket az adatokat akkor gyűjtjük, amikor Ön használja Webhelyünket és/vagy megrendelést ad le. A csillaggal jelölt adatok kötelezőek. Ha nem kívánja ezeket nekünk továbbítani, akkor nem tudjuk kezelni megrendelését.

Egyéb információkat is kaphatunk, amikor részt vesz egy vitacsoportban, versenyben, tevékenységben vagy eseményben, állásra jelentkezik, segítséget kér, kapcsolatba lép közösségi média fiókjainkkal, vagy más módon kommunikál támogató csapatunkkal.

3. HOGYAN HASZNÁLJUK SZEMÉLYES ADATAIT ÉS MIÉRT?

A Perifit az Ön személyes adatait különböző célokra és különböző jogalapokon használja fel. Például a Perifit az Ön személyes adatait a következő célokra használja fel: 

 • A Webhely biztosítása és az Ön megrendelésének kezelése és az ebből eredő kereskedelmi kapcsolat, a Termék szállítása vagy az Ön panaszainak kezelése (jogalap: általános értékesítési feltételek, amelyek kötnek bennünket Önhöz);

 • Az Ön véleményei kezelése. Az adatokat ebben az esetben jogos érdekünk alapján gyűjtjük, amely abból áll, hogy az Ön véleményeinek köszönhetően biztosítani tudjuk Termékünk reklámozását a webhelyünkön;

 • Hírlevelek és promóciós ajánlatok küldése. Adatait ezután az Ön hozzájárulása alapján kezeljük;

 • Ajánló programunk kezelése. Ha részt kíván venni ajánlási programunkban, adatait a Perifit ajánlóprogram feltételei alapján használjuk fel;

 • A Webhely biztonsága és folyamatos fejlesztése. Az Ön adatait ebben az esetben jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, ami abból áll, hogy biztosítsuk Webhelyünk védelmét minden jogosulatlan hozzáféréssel vagy módosítással szemben;

 • Jogi és szabályozási kötelezettségeink, és különösen adózási és számviteli kötelezettségeink tiszteletben tartása;

 • Célzott reklámozás megvalósítása. Az adatok ebben az esetben az Ön hozzájárulása alapján kerülnek felhasználásra.

Minden általunk gyűjtött és felhasznált személyes adatot biztonságos szervereinken tárolunk a legkorszerűbb biztonsági gyakorlatoknak megfelelően, a Szabályzatban előírtak szerint.

4. Meddig MEGŐRZÜNK ADATOIT?

Az Ön adatait a következő időszakokig tároljuk:

 • A megrendelés után legfeljebb öt (5) év, a számlák esetében pedig tíz (10) év;

 • A kapcsolatfelvételi űrlap használata (kivéve a panaszok) vagy a hírlevelünkre való feliratkozás óta az utolsó kapcsolatfelvételtől számított három (3) évig;

 • Legfeljebb három (3) évig az értesítés online közzétételétől számítva, vagy az értesítésnek a Webhelyről való eltávolításáig.

5. MILYEK AZ ÖN JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEINK?

5.1 Kötelezettségeink

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy személyes adatait törvényes és tisztességes módon, valamint az Ön jogait tiszteletben tartó módon gyűjtsük és használjuk fel.

Ezen túlmenően megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, mint például az Ön adatainak titkosítása, hogy megakadályozzuk, hogy az Ön adatait a Webhely többi felhasználója vagy vásárlója beavatkozzon, valamint megakadályozzuk az adatok elvesztését, jogellenes eltulajdonítását, az Ön adatainak behatolása, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy megsemmisítése.

5.2 Az Ön jogai

Önnek számos joga van személyes adataival kapcsolatban.

Ahol az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával használjuk, Önnek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni, de ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk a support@perifit.co telefonszámon.

A következő jogokat is gyakorolhatja:

 • Hozzáférési jog. Ez a jog lehetővé teszi, hogy megtudja, milyen információkat tárolunk Önről, és milyen célokra használjuk fel azokat;

 • A pontatlan vagy hiányos adatai helyesbítéséhez vagy helyesbítéséhez való jog;

 • Az Ön adatainak törléséhez való jog. Ez a jog lehetővé teszi, hogy adatait mi töröljük, figyelemmel azokra az adatokra, amelyeket meg kell őriznünk egy jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

 • Az Ön adatainak hordozhatóságához való jog. Ez a jog lehetővé teszi, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és olvasható formátumban megkapja, vagy kérje, hogy adatait egy másik cégnek továbbítsuk;

 • Az Ön adatai kezelésének korlátozásához való jog. Ebben az esetben a továbbiakban nem használjuk fel az Ön adatait, de megőrizhetjük azokat jogi kötelezettségeink teljesítése vagy törvényes jogaink védelme érdekében;

 • Tiltakozás joga az Ön adatainak kezelése ellen, ha adatait jogos érdekünk érdekében használjuk fel. Ön tiltakozhat adatainak kereskedelmi kutatási célú feldolgozása ellen is. Ezt a jogát az e-mailjeinkben található linkre kattintva gyakorolhatja;

 • Jog arra, hogy rendelkezésünkre bocsáthassa digitális végrendeletét, azaz utasításokat az Ön adatainak halála utáni felhasználására vonatkozóan.

Az adatainak feldolgozásával vagy jogai gyakorlásával kapcsolatos információkérés esetén kapcsolatba léphet velünk e-mailben a következő címen: vagy a következő postacímen: X6 INNOVATIONS, 128 rue La Boétie - 75008 Párizs.

Panszt is benyújthat a Commission Nationale de l'Informatique et des Libertésnél.

5.4 Kaliforniai fogyasztói jogok

A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798. szakasza értelmében.83, kaliforniai lakosoknak joguk van megszerezni: (a) azon harmadik felek listáját, akiknek az elmúlt év során közölhettük személyes adataikat közvetlen marketing célból; és b) a nyilvánosságra hozott személyes adatok kategóriáinak leírása. Ezen információk megszerzéséhez kérjük, küldje el kérését e-mailben a support@perifit.co címre.

6. A GYERMEKEK ADATVÉDELME

A Webhelyünkön értékesített Terméket nem forgalmazzák 16 éven aluli személyek számára, és nem használhatják.

Nem gyűjtünk tudatosan vagy szándékosan információkat 16 éven aluli gyermekektől. Abban az esetben, ha azt észleljük, hogy egy 16 éven aluli gyermek személyes adatokat bocsátott rendelkezésünkre, ezeket az adatokat törljük szervereinkről.

7. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA ÉS ÁTVITÁSA

Az Ön adatait belsőleg megosztjuk marketing és értékesítési osztályunkkal annak érdekében, hogy biztosítsuk megrendeléseinek kezelését, valamint Termékünk reklámozását.

Az általunk tárolt személyes adatokat harmadik fél beszállítóinkkal és szolgáltatóinkkal is megoszthatjuk a Webhelyünk és a megrendeléseink kezelése, az Ön megrendeléseinek kézbesítése, a csalás elleni küzdelem vagy a kutatási tevékenységeink végrehajtása érdekében.

Az Ön adatait megosztjuk a következővel:

 • A Shopify, amely a Webhelyünkhöz és az Ön adatainak tárolására használt e-kereskedelmi megoldás, amelynek szerverei Írországban és Kanadában találhatók, és amely az Európai Bizottság szerint a a rendelet ;

 • JUDGEME, amely a Webhely online értékelési szolgáltatója

 • Fizetési szolgáltatóink, mint például a Stripe, Paypal és Checkout, AmazonPay, Coinbase, Splitit

 • ReferralCandy, amely ajánlói programunk szolgáltatója

 • Omnisend és Ügyfél.io, akik e-mail szolgáltatóink
 • Facebook, a „Facebook hasonlatos közönség” hirdetési szolgáltatásához, amellyel megosztjuk az Ön e-mail címét és nevét. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk Webhelyünk és termékünk potenciális új fogyasztóit és felhasználóit, mivel ezek a potenciális új felhasználók hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint Ön a Facebookon.

8. AZ IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI

Fenntartjuk a jogot a jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Ha ezt megtesszük, e-mailben értesítjük Önt, mint érintett személyt az ilyen változásokról.

Ha a változtatások olyan feldolgozásra vonatkoznak, amelyhez korábban az Ön hozzájárulása volt szükséges, törekszünk arra, hogy ismét megszerezzük az Ön hozzájárulását.

Azt is javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy tájékozódjon az esetleges változásokról.