ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Perifit Ajánló Program („Program”),
amelyet az X6 Innovations SAS, nevű, Franciaországban bejegyzett cég
(székhelye: 128 rue La Boetie 75008 Párizs, Franciaország) (a továbbiakban: „Perifit”)
kínál, azért jött létre, hogy Téged, mint kedves ügyfelünket (a továbbiakban: „Te”,
„Tag”, „Ajánló”, „Pártoló”) megjutalmazza azért, amit tettél – hogy a
Perifitet ajánlottad barátaidnak és családtagjaidnak, akik általad Perifit-ügyfélként
regisztráltak („Résztvevő” vagy „Ajánlott”). Azért is hoztuk létre, hogy megjutalmazzuk
barátaidat és családtagjaidat a felkínált jutalommal, amennyiben a Te
ajánlásoddal regisztrálnak!
Az alábbi Perifit Ajánlói program
Általános szerződési feltételei („A Program Általános szerződési feltételei”, a
„Program Feltételei”) fontos információkat tartalmaznak a programunkkal kapcsolatban,
ezért kérjük, figyelmesen olvasd el. A Program jelen Feltételei kötelező
érvényű megállapodást képeznek közted és a Perifit között, és a Program valamennyi
ajánlatában való részvételedet szabályozzák. A Programban való részvétellel elfogadod
a Webhely Általános szerződési feltételeit és a Webhely Adatvédelmi szabályzatát.
Nem vagy jogosult a Programban való részvételre, ha nem fogadod el a Program
jelen Feltételeit teljes egészében.
A Perifit fenntartja a jogot, hogy
a Program jelen Feltételeit bármikor, saját belátása szerint és előzetes
értesítés nélkül módosítsa. A Programban való részvétel a Program Feltételeinek
és az esetleges módosítások elfogadásának minősül. A Perifit továbbá saját
belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, törölheti,
felfüggesztheti vagy módosíthatja a Program bármely aspektusát. A Perifit
fenntartja a jogot arra is, hogy bármely ügyfelet bármikor kizárjon a
Programban való részvételből.

 

HOGYAN MŰKÖDIK A PROGRAM?

Minősített ajánlások. Minősített ajánlás akkor történik, ha:

 1. Az Ajánló, a Perifit ügyfele, rákattint a Program meghívó linkjére (a Perifit webhelyén, a Program egyik e-mailjében vagy a Program meghívó linkjén, amely bármely módon megosztásra kerül), és megosztja az Ajánló Program linkjét e-mailben, a közösségi média oldalán vagy privát üzenetben egy személlyel, az Ajánlottal;
 2. Az Ajánlott ezt követően, az Ajánló által megosztott Ajánlói Program linkre kattintva és az Ajánló Perifit weboldalára érkezve megvásárolja az ajánlói csomagot; és leadja megrendelését.

iiii. Miután az Ajánlott megrendelését a Perifit elfogadta, az Ajánló ajánlói
e-mail-értesítést kap. Az Ajánlott megrendelésének megerősítését és az Ajánlási
folyamat Perifit általi érvényesítését (5-10 munkanap) követően az Ajánlottat
jutalomra jogosultnak jelöljük.

iii. A pénzvisszatérítés kifizetése az Ajánlott jutalomra való
jogosultságának megjelölését követő 6 héten belül történik. Minden kifizetés Paypalon
keresztül történik.

iiiii. Amennyiben az Ajánlott megrendelése bármilyen okból törlésre
vagy visszatérítésre kerül, az Ajánlott a továbbiakban nem minősül jogosultnak.
Az Ajánló kap egy e-mail értesítést, amely tájékoztatja a változásról, és a
korábban Minősített Ajánlót töröljük az Ajánló programfiókjából. Az Ajánló nem
kapja meg a kapcsolódó jutalmat.

Jogosultság. A Programban való részvételhez az Ajánló a Perifit ügyfele kell legyen – legalább egy korábbi megrendelése kell legyen. Az említett megrendelés nem kerülhetett visszaküldésre vagy visszatérítésre. Az Ajánló akkor is jogosult a programra, ha a termékét kicseréltük.

A Perifit fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint a Programban részt vevő bármelyik résztvevőt jogosulatlannak minősítse.

Jutalmazási feltételek. A jutalmak adókötelesek lehetnek, a termék értékétől és a Résztvevőre vonatkozó szövetségi, állami és helyi adótörvényektől függően. A Résztvevők kizárólagosan felelősek az ilyen tételek adóbevallásukban történő bejelentéséért és a kapcsolódó adókötelezettségek megfizetéséért.

Magatartás. A Programban résztvevőknek be kell tartaniuk az összes aktuális „SPAM” törvényt. Az ajánló linkednek bármely olyan terjesztése, amely bármely alkalmazandó törvény vagy rendelet szerint kéretlen kereskedelmi e-mailnek vagy „spam”-nek minősülhet, kifejezetten tilos, és a fiókodnak azonnali megszüntetését és a Perifit Ajánlói Programból való kizárásodat vonja maga után. A Perifit fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármely Tagot eltilthat a Program bármely aspektusában való részvételtől, ha a Perifit úgy ítéli meg vagy azt gyanítja, hogy az ilyen Tag az alábbiak bármelyikében részt vett vagy megpróbált részt venni:

  • a) a jelen Program Általános szerződési feltételeinek megsértése;
  • b) a Program vagy a Webhely működésének károsítása, manipulálása vagy megrongálása;
  • c) más személy bosszantásának, zaklatásának vagy bántalmazásának szándékával való fellépés;
  • d) bármilyen nem megfelelő, nem együttműködő, zavaró, tisztességtelen, potenciálisan tisztességtelen vagy szokatlan viselkedés vagy tevékenység; vagy
  • e) olyan tevékenység, amelyet a Perifit saját belátása szerint a Program rendeltetésszerű működésével általánosságban összeegyeztethetetlennek ítél.

  A Program jelen Feltételei ellen elkövetett visszaélés, csalás (vagy annak gyanúja esetén) a Perifit az egyedüli döntéshozó.

   

  FELELŐSSÉG

  Kötelező hatály. A Programban való részvétellel elfogadod és magadra nézve kötelező érvényűnek tekinted a Program Általános szerződési feltételeit. Ha nem kívánod a Program Általános szerződési feltételeit teljes egészében elfogadni és betartani, akkor nem vagy jogosult a Programban való részvételre.

  Megszűnés. A Perifit saját kizárólagos és abszolút belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül törölheti, megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy módosíthatja a Program vagy a Program Feltételeinek bármely aspektusát. A Perifit saját kizárólagos és abszolút belátása szerint megszüntetheti vagy felfüggesztheti bármely Tag részvételét a Programban a Program jelen Feltételeinek megszegése vagy a Program jelen Feltételei szándékával ellentétes cselekedetek megtétele miatt.

  Feloldás. A Programban való részvétellel a Résztvevők felmentik a Perifitet, annak leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, beszállítóit, reklám- és promóciós ügynökségeit, valamint ezek igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit minden felelősség alól, amely a Programból és/vagy a Program jutalmainak felhasználásából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő veszteségek, károk, költségek vagy kiadások, beleértve, de nem kizárólagosan a vagyoni károkat, személyi sérüléseket és/vagy haláleseteket.

  Kártalanítás. A résztvevők vállalják, hogy kártalanítják, megvédik és mentesítik a Perifitet és annak képviselőit és ügynökeit minden olyan harmadik fél által benyújtott követelés, igény, felelősség, költség vagy kiadás terhétől, beleértve az ügyvédi díjakat és költségeket, amelyek a Program jelen Feltételeinek résztvevő általi megszegéséből vagy azzal összefüggésben, vagy az alkalmazandó jogszabályok résztvevő általi megsértéséből, vagy azzal összefüggésben keletkeznek.

   

  KIZÁRÓLAGOSSÁGI FELTÉTEL

  Vis maior. A Perifit nem vállal felelősséget egyetlen résztvevővel szemben sem semmiféle jóváírás vagy annak bármely részének meghiúsulásáért, bármely kormányzati vagy kormányközeli szerv intézkedése(i), rendelete(i), utasítása(i) vagy kérése(i) miatt (függetlenül attól, hogy az intézkedés(ek), rendelet(ek), utasítás(ok) vagy kérés(ek) érvénytelennek bizonyul(nak), vagy sem), berendezés-meghibásodás miatt, terrorcselekmény, terrorcselekmény, légitámadás, áramszünet, földrengés, tornádó, háború, szokatlanul súlyos időjárás, robbanás, munkaerő- vagy anyaghiány, bármilyen szállítási zavar, munkalassulás, polgári zavargás vagy bármely más hasonló vagy eltérő ok miatt, amely a felmentett felek ellenőrzési körén kívül esik.

  Fenntartott jog. A Perifit fenntartja a jogot a Program törlésére vagy felfüggesztésére, amennyiben saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a Program adminisztrációja, biztonsága vagy tisztességessége bármilyen módon sérült.

  Garanciák kizárása: A TAGOK ÉS LEENDŐ TAGOK KIFEJEZETTEN MEGÉRTIK ÉS ELFOGADJÁK, HOGY: (A) A PROGRAM HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRE TÖRTÉNIK. A PROGRAMOT „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL” ALAPON NYÚJTJUK, ÉS A VÁLLALAT KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENFAJTA GARANCIÁT, KONDÍCIÓT ÉS FELTÉTELT (EGYÜTTESEN „ÍGÉRETEK”), AKÁR KIFEJEZETT, LEGYEN AZ JOGSZABÁLY VAGY SZOKÁSJOG ÁLTAL HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A PROGRAM HASZNÁLATA RÉVÉN KÍNÁLT TERMÉKEKRE VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEKET, AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS ÍGÉRETEKET; (B) A PERIFIT NEM TESZ ÉS NEM AD ÍGÉRETET ARRA VONATKOZÓAN, HOGY (i) A PROGRAM MEGFELEL A KÉRÉSEIDNEK, (ii) MEGSZAKÍTÁSMENTES, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS, VAGY HIBÁKTÓL MENTES LESZ, (iii) A PROGRAM HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK, (iv) HOGY ÁLTALAD A PROGRAM RÉVÉN SZERZETT BÁRMELY TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAG MINŐSÉGE MEG FOG FELENI AZ ELVÁRÁSAIDNAK, ÉS (v) A SZOLGÁLTATÁSBAN REJLŐ HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK; ÉS HOGY (C) A PROGRAM HASZNÁLATA SORÁN LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT BÁRMILYEN ANYAGHOZ A SAJÁT BELÁTÁSOD SZERINT ÉS SAJÁT KOCKÁZATODRA FÉRSZ HOZZÁ, ÉS KIZÁRÓLAG A TE FELELŐSSÉGED A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREDBEN VAGY MOBIL ESZKÖZÖDBEN BEKÖVETKEZŐ BÁRMILYEN KÁR VAGY ADATVESZTÉS, AMELY AZ ILYEN ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL ERED.

   

  EGYÉB FELTÉTELEK

  Általános feltételek. A Program jelen Feltételei képezik a Résztvevők és a Perifit közötti teljes megállapodást a Résztvevők által a Program használatára vonatkozóan. Ha a Perifit nem gyakorolja vagy nem érvényesíti a Program jelen Feltételeinek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha a Program jelen Feltételeinek bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a felek mindazonáltal megállapodnak abban, hogy a bíróságnak törekednie kell arra, hogy a felek szándékát a rendelkezés tükrözze, és a Program jelen Feltételeinek egyéb rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak. A Program jelen Feltételeiben szereplő szakaszcímek csak a könnyebbséget szolgálják, és nem rendelkeznek jogi vagy szerződéses hatással. Az a személy, aki nem szerződő fele a Program jelen Feltételeinek, nem jogosult a Program jelen Feltételeinek bármelyikének érvényesítésére vagy az abból származó előnyökre.

   

  Kérdésed van? Írj nekünk a hello@perifit.co 👋🏼 címre.